Stemming

Motie Ten Hoopen c.s. over verdubbeling van de periode waarin met behoud van de WW-uitkering een bedrijf gestart kan worden

84,0 %
16,0 %


PVV

SGP

PvdD

PvdA

CU

SP

VVD

D66

GL

CDA

Lid-Verdonk


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 16
MOTIE VAN HET LID TEN HOOPEN C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat grote bedrijven zich als gevolg van de crisis meer gaan richten op hun kernactiviteiten en dat de werkeloosheid in 2010 naar verwachting zal oplopen tot 8% waardoor kansen ontstaan voor nieuw ondernemerschap;

overwegende, dat het Tilburgse project «Duurzaam van start» laat zien dat het starten van een onderneming vanuit de WW kansrijk is;

overwegende, dat het door een landelijke regeling nu mogelijk is om zes maanden met behoud van de uitkering en zonder sollicitatieplicht vanuit de WW een eigen bedrijf te starten;

van mening, dat een periode van zes maanden te kort is om een eigen onderneming op te starten en inkomsten te genereren;

verzoekt de regering om de periode waarin met behoud van de WW-uitkering een bedrijf gestart kan worden, te verdubbelen naar twaalf maanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ten Hoopen

Smeets

Van Hijum


Motie Ten Hoopen c.s. over verdubbeling van de periode waarin met behoud van de WW-uitkering een bedrijf gestart kan worden

2009-10-29
Dossier: 32123-XIII
Indiener(s): Pauline Smeets (PvdA), Jan ten Hoopen (CDA), Eddy van Hijum (CDA)
Onderwerpen: begroting economie financiƫn ondernemen sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-16.html