Stemming

Amendement van het lid Ten Hoopen c.s. ter vervanging van nr. 8 over het verhogen van het budget voor Innovatie Prestatie Contracten

71,3 %
28,7 %


PVV

GL

VVD

CU

Lid-Verdonk

CDA

PvdA

SP

D66

SGP

PvdD


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID TEN HOOPEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 29 oktober 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Een sterk innovatievermogen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 20 000 (x € 1 000).

II

In artikel 2 Een sterk innovatievermogen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10 000 (x € 1 000).

III

In artikel 5 Internationaal economische betrekkingen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10 000 (x € 1 000).

Toelichting

Met de IPC regeling (Innovatie Prestatie Contracten) worden groepen MKB-bedrijven gestimuleerd om samen te innoveren. De minister van Economische Zaken heeft het budget voor deze regeling in 2009 verhoogd naar € 35 miljoen omdat er geen budget meer was. Voor 2010 heeft de minister van Economische Zaken € 20 miljoen begroot voor de uitvoering van deze regeling. Het aantal aanvragen voor deze regeling vanuit het MKB is onverminderd groot. Naar verwachting is er in 2010 minimaal € 40 miljoen nodig. Het begrote bedrag voor IPC (binnen artikel 2 onderdeel van operationele doelstelling 1) wordt daarom verhoogd met € 20 miljoen.

Dekking voor het benodigde budget wordt voor gevonden door binnen artikel 2 een sterk innovatievermogen, operationele doelstelling 2, het budget van de innovatieprogramma’s met € 10 miljoen te verlagen. De andere helft van de dekking van het benodigde budget wordt gevonden door binnen artikel 5 internationaal economische betrekkingen, operationele doelstelling 3, het budget van de subsidieregeling Togetthere met € 10 miljoen te verlagen Beide subsidieregelingen kampen met structurele onderuitputting van het besteedbare budget.

Ten Hoopen

Smeets

Ortega-Martijn

Van der Ham


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.


Amendement van het lid Ten Hoopen c.s. ter vervanging van nr. 8 over het verhogen van het budget voor Innovatie Prestatie Contracten

2009-10-29
Dossier: 32123-XIII
Indiener(s): Boris van der Ham (D66), Jan ten Hoopen (CDA), Cynthia Ortega-Martijn (CU), Pauline Smeets (PvdA)
Onderwerpen: begroting economie financiƫn ondernemen organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-12.html