Stemming

Motie Poppe/Van Velzen over garanderen financiering De Basis

18,0 %
82,0 %


CDA

GL

CU

D66

PVV

PvdD

Verdonk

SGP

PvdA

VVD

SP


32 123 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010

nr. 57
MOTIE VAN DE LEDEN POPPE EN VAN VELZEN

Voorgesteld 3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat De Basis voorziet in een belangrijke maatschappelijke behoefte maar door bezuinigingen gekort dreigt te worden;

overwegende, dat:

– De Basis voor het maatschappelijk werk en de nuleerstelijnszorg, voor een groot deel indirect wordt bekostigd uit de Nationale Postcode Loterij;

– het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg per 1 januari 2011 stopt;

van mening, dat er spoedig duidelijkheid moet komen over de financiering van De Basis;

verzoekt de regering de financiële basisvoorziening van De Basis te garanderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Poppe

Van Velzen


Motie Poppe/Van Velzen over garanderen financiering De Basis

2009-12-03
Dossier: 32123-X
Indiener(s): Remi Poppe (SP), Krista van Velzen (SP)
Onderwerpen: begroting defensie financiƫn internationaal organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-X-57.html