Stemming

Gew motie Atsma c.s. over aanpassing van de verplichte doorgifte in het waarborgmodel (t.v.v. 32 123 VIII, nr. 90)

77,3 %
22,7 %


PVV

D66

PvdA

Verdonk

CU

GL

SP

PvdD

VVD

CDA

SGP


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 97
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ATSMA C.S. TERM VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 90

Voorgesteld 8 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet een nieuw model voor consumenteninvloed op het aanbod van de kabel voorstelt;

constaterende, dat een aantal op de Nederlandse kijkers gerichte buitenlandse zenders zich onttrekt aan de Nederlandse regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van de Kijkwijzer en reclamebeperkingen, waardoor een ongelijk speelveld ontstaat tussen Nederlandse zenders en buitenlandse zenders die zich op de Nederlandse kijker richten;

van mening, dat een dergelijk ongelijk speelveld onwenselijk is;

van mening, dat buitenlandse zenders die Nederlandse ondertiteling of specifiek op Nederland gerichte reclame uitzenden als op de «Nederlandse kijker gerichte zenders» beschouwd moeten worden;

verzoekt de regering het waarborgmodel zodanig aan te passen dat de op de Nederlandse kijkers gerichte buitenlandse zenders die zich niet expliciet vrijwillig conformeren aan de Nederlandse regelgeving op het gebied van onder andere het uitzenden van reclame en de Kijkwijzer, geen aanspraak kunnen maken op verplichte doorgifte zoals voortvloeit uit het voorgestelde waarborgmodel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Atsma

Jasper van Dijk

Voordewind

Van Dam


Gew motie Atsma c.s. over aanpassing van de verplichte doorgifte in het waarborgmodel (t.v.v. 32 123 VIII, nr. 90)

2009-12-02
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Joop Atsma (CDA), Martijn van Dam (PvdA), Jasper van Dijk (SP), Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie economie financiën markttoezicht media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-97.html