Stemming

Motie Jasper van Dijk over een reclamevrij jeugdblok

24,0 %
76,0 %


VVD

CU

PvdD

GL

CDA

SP

SGP

Verdonk

D66

PVV

PvdA


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 72
MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat reclame gericht op kinderen ongewenst is op de publieke omroep;

verzoekt de regering een experiment te houden met een reclamevrij jeugdblok en de Kamer te rapporteren over de bevindingen daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk


Motie Jasper van Dijk over een reclamevrij jeugdblok

2009-11-30
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiƫn jongeren media zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-72.html