Stemming

Motie Ortega-Martijn c.s. over een tweejaarlijks onderzoek naar de participatie van inburgeraars

100,0 %
0,0 %


PvdA

VVD

D66

SGP

PVV

CU

GL

PvdD

Verdonk

SP

CDA


31 700 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

nr. 43
MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN C.S.

Voorgesteld 4 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat participatie een centraal onderdeel is van inburgering en daarom een portfolio met daarin 30 bewijzen van situaties die iemand in de praktijk heeft meegemaakt deel uitmaakt van het inburgeringsexamen;

overwegende, dat inburgering niet stopt na het behalen van het inburgeringsexamen en dat het van belang is dat de inburgeraar na het behalen van het inburgeringsexamen blijft participeren zodat de opgedane kennis zoals de Nederlandse taal wordt toegepast in praktijksituaties;

verzoekt de regering om de twee jaar een onderzoek te doen naar de participatie van inburgeraars na het behalen van het inburgeringsexamen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Dijsselbloem

Van der Staaij

Van Toorenburg


Motie Ortega-Martijn c.s. over een tweejaarlijks onderzoek naar de participatie van inburgeraars

2008-12-04
Dossier: 31700-XVIII
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Cynthia Ortega-Martijn (CU), Madeleine van Toorenburg (CDA)
Onderwerpen: begroting cultuur cultuur en recreatie financiƫn immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XVIII-43.html