Stemming

Motie van het lid Çörüz c.s. over het terugbrengen van de overhead bij de politiekorpsen

100,0 %
0,0 %


CU

GL

SP

SGP

PVV

CDA

PvdA

PvdD

VVD

Verdonk

D66


31 700 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

nr. 23
MOTIE VAN HET LID ÇÖRÜZ C.S.

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de «overhead» bij de regionale politiekorpsen sterk uiteenloopt;

van mening, dat «blauw op straat» en recherche prioriteit verdienen;

verzoekt de regering op basis van een te ontwikkelen standaard, systematisch en gericht de «overhead» bij de politiekorpsen terug te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çörüz

Kuiken

Van der Staaij


Motie van het lid Çörüz c.s. over het terugbrengen van de overhead bij de politiekorpsen

2008-11-20
Dossier: 31700-VII
Indiener(s): Coşkun Çörüz (CDA), Kees van der Staaij (SGP), Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid politie, brandweer en hulpdiensten werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VII-23.html