Stemming

Amendement van het lid Roemer om het project Anders betalen voor mobiliteit te beëindigen

22,7 %
77,3 %


PvdD

PvdA

GL

CDA

VVD

Verdonk

SP

CU

D66

PVV

SGP


31 700 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID ROEMER

Ontvangen 2 december 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 140 000 (x € 1 000).

II

In artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk wordt het ontvangstenbedrag verlaagd met € 140 000 (x € 1 000).

Toelichting

Met dit amendement wordt het project Anders betalen voor mobiliteit beëindigd. Daartoe wordt artikelonderdeel 17.04 verlaagd met € 140 mln. In verband hiermee kan de bijdrage van Verkeer en Waterstaat aan deze begroting met hetzelfde bedrag worden verlaagd.

Om te zorgen dat mensen verleid worden om niet in de drukke spits te gaan rijden, wordt een alternatief bevorderd. Dit amendement vormt de dekking voor het alternatief dat is opgenomen in amendement 31 700 XII, nr. 15, bij de begroting van Verkeer en Waterstaat.

Roemer


Amendement van het lid Roemer om het project Anders betalen voor mobiliteit te beëindigen

2008-12-02
Dossier: 31700-A
Indiener(s): Emile Roemer (SP)
Onderwerpen: begroting belasting economie financiën transport verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-A-18.html