Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

5815 resultaten

Verslag (Dossier 33287)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 12 juni 2012 De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nader verslag (Dossier 33322)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (Dossier 33322)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) landbouw organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 27 september 2012 De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt een verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet (Dossier 33322)
Verslag van een schriftelijk overleg over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet Verslag van een schriftelijk overleg landbouw organisatie en beleid Nr. 50 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 31 januari 2014 Binnen de vaste commissie voor Economische Zaken hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over een brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet (Kamerstuk 33 322, nr. ...

Verslag (Dossier 33328)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuursrecht recht Nr. 11 VERSLAG Vastgesteld 5 februari 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2015, over regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Dossier 33348)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2015, over regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) Verslag van een wetgevingsoverleg natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 175 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 13 augustus 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 15 juni 2015 overleg gevoerd met mevrouw Dijksma, Staatssecretaris van Economische Zaken over: – het wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Kamerstuk 33 348); – de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33 348, nr. 9); – de nota naar aanleiding van het nader verslag (Kamerstuk 33 348, nr. 18); – de nota van wijziging (Kamerstuk 33 348, nr. 5); – de tweede nota van wijziging (Kamerstuk 33 348, nr. 10); – de derde nota van wijziging (Kamerstuk 33 348, nr. 19); – de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 17 april 2015 ter aanbieding van het rapport «Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming» van Sira Consulting BV (Kamerstuk 33 348, nr. 14); – de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 24 april 2015 ter aanbieding van het advies van Actal Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming (Kamerstuk 33  348, nr. 17); – de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 12 mei 2015 houdende de reactie op de brief van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) over stagnatie ontheffingverlening (nieuwe) natuurwet. ...

Verslag (Dossier 33348)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 13 oktober 2014 De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt een verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nader verslag (Dossier 33348)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 16 NADER VERSLAG Vastgesteld 1 mei 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt een nader verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming Verslag van een schriftelijk overleg natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 190 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 juni 2016 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de brief van 13 mei 2016 over de voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (Kamerstuk 33 348, nr. 177). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de Startbeslissing Verkenning A2 ’t Vonderen - Kerensheide (Dossier 33400-A)
Verslag van een schriftelijk overleg over de Startbeslissing Verkenning A2 ’t Vonderen - Kerensheide Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 111 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld op 20 augustus 2013 Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele fracties de behoefte vragen en opmerkingen voor te leggen over de startbeslissing verkenning A2 ’t Vonderen–Kerensheide (Kamerstuk 33 400 A, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake het Infrastructuurfonds (Kamerstuk 33400 A) (Dossier 33400-A)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake het Infrastructuurfonds (Kamerstuk 33400 A) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 8 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 31 oktober 2012 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de Startbeslissingen A58 Eindhoven – Tilburg en N65 Vught - Haaren (Dossier 33400-A)
Verslag van een schriftelijk overleg over de Startbeslissingen A58 Eindhoven – Tilburg en N65 Vught - Haaren Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 113 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 augustus 2013 Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben een aantal fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 16 mei 2013 over de Startbeslissingen MIRT Verkenningen A58 en N65 (Kamerstuk 33 400 A, nr. 99). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 33400-B)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 oktober 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag schriftelijk overleg over plaatsing in Staatsblad van het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten (Kamerstuk 33400-IX, nr. 11) (Dossier 33400-IX)
Verslag schriftelijk overleg over plaatsing in Staatsblad van het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten (Kamerstuk 33400-IX, nr. 11) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 12 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 februari 2013 Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben twee fracties behoefte over de brief van de staatssecretaris van Financiën van 14 januari 2013 over plaatsing in het Staatsblad van het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten (Kamerstuk 33 400-IX, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013 (Dossier 33400-IX)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1 oktober 2012 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoeksrapport ”Referentiekader geldboetes, Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht” en de kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel- onderzoek Referentiekader geldboetes (Dossier 33400-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoeksrapport ”Referentiekader geldboetes, Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht” en de kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel- onderzoek Referentiekader geldboetes Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 114 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 juni 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de brieven van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 januari 2012 inzake het rapport «Referentiekader geldboetes, Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht» (Kamerstuk 33 000 VI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding en reactie op het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht (Dossier 33400-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding en reactie op het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 84 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 december 2012 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van de brief van 27 juli 2010 inzake de aanbieding en reactie op het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht (Kamerstuk 32 123 VI, nr. 121). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (33400 VI) (Dossier 33400-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (33400 VI) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 10 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2012 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 33400-VII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 oktober 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 december 2012, inzake het onderdeel materieel (Dossier 33400-X)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 december 2012, inzake het onderdeel materieel Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 24 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 6 december 2012 De vaste commissie voor Defensie heeft op 3 december 2012 overleg gevoerd met minister Hennis-Plasschaert van Defensie over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (33 400-X); – de brief van de minister van Defensie d.d. 26 oktober 2012 betreffende het verslag houdende de lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (33 400-X, nr. 8); – de brief van de minister van Defensie d.d. 11 juli 2012 betreffende een toetsingskader voor materieelverwerving (32 733, nr. 77); – de brief van de minister van Defensie d.d. 31 mei 2012 betreffende het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (26 396, nr. 92); – de brief van de minister van Defensie d.d. 28 juni 2012 betreffende de lijst van vragen en antwoorden inzake het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (26 396, nr. 95); – de brief van de minister van Defensie d.d. 1 november 2012 betreffende de reactie op het verzoek van de commissie om aandacht voor de situatie met betrekking tot geluidsoverlast van de helikopters in de omgeving van Gilze en Rijen (2012Z18591); – de brief van de minister van Defensie d.d. 2 november 2012 betreffende de voortgang maatregelen beleidsbrief (32 733, nr. 86); – de brief van de minister van Defensie d.d. 25 oktober 2012 betreffende verbeteringen van het beheer bij Defensie (32 733, nr. 83); – de brief van de minister van Defensie d.d. 18 september 2012 betreffende de aanbieding van het Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2012 (27 830, nr. 105); – de brief van de minister van Defensie d.d. 26 oktober 2012 betreffende de lijst van vragen en antwoorden inzake het Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2012 (27 830, nr. 106); – de brief van de minister van Defensie d.d. 11 september 2012 betreffende de A-Brief project verwerving van beschermingspakketten tegen Chemische Energie (CE-)wapens voor het Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) CV-90 (27 830, nr. 104); – de brief van de minister van Defensie d.d. 1 november 2012 (27 830, nr. 107) betreffende antwoorden op vragen van de commissie inzake de A-Brief projectverwerving van beschermingspakketten tegen Chemische Energie (CE-)wapens voor het Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) CV-90 (27 830, nr. 104); – de brief van de minister van Defensie d.d. 1 november 2012 betreffende de verhouding toetsingskader voor materieelverwerving tot richtlijn nr. 2009/81/EG (32 733, nr. 84). ...