Zoeken


Partij
PvdA 2599
CDA 2281
D66 2205
GL 2075
CU 2020
Meer...
VVD 2002
SGP 1115
PVV 608
PvdD 597
SP 318
50PLUS 153
DENK 141
BBB 101
Omtzigt 96
NSC 64
FVD 62
Volt 54
JA21 39
Fractie Den Haan 33
Klein 31
Datum
Van:
Tot:

Partij
PvdA 2599
CDA 2281
D66 2205
GL 2075
CU 2020
Meer...
VVD 2002
SGP 1115
PVV 608
PvdD 597
SP 318
50PLUS 153
DENK 141
BBB 101
Omtzigt 96
NSC 64
FVD 62
Volt 54
JA21 39
Fractie Den Haan 33
Klein 31
Datum
Van:
Tot:

12616 resultaten

Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat ten aanzien van een rolstoel geen eigen bijdrage is verschuldigd (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat ten aanzien van een rolstoel geen eigen bijdrage is verschuldigd Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 55 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 9 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.1.4 wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende: 4a. ...

Gewijzigd amendement van de leden van der Staaij en Otwin van Dijk ter vervanging van nrs. 26 en 36. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden van der Staaij en Otwin van Dijk ter vervanging van nrs. 26 en 36. ...

Amendement van het lid Agema dat het instellen van een “zomerstop” in de zorgverlening onmogelijk maakt (Dossier 33841)
Amendement van het lid Agema dat het instellen van een “zomerstop” in de zorgverlening onmogelijk maakt Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 94 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.6.5, tweede lid, wordt na «en de betrokken hulpverleners» ingevoegd: en voor continuïteit in de hulpverlening wat betreft de duurzame voortzetting van de levering van de maatwerkvoorziening. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 103 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat het onderzoek van het college niet hoeft te worden afgewacht, maar dat direct een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan worden ingediend (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat het onderzoek van het college niet hoeft te worden afgewacht, maar dat direct een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan worden ingediend Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 13 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.3.2 vervalt het zesde lid. ...

Amendement van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de samenwerking tussen colleges (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de samenwerking tussen colleges Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 107 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.6.1 vervallen het tweede, derde en vierde lid, alsmede de aanduiding «1. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over de keuzevrijheid en eigen regie van mensen om te kiezen voor zorg en ondersteuning die aansluit bij hun godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over de keuzevrijheid en eigen regie van mensen om te kiezen voor zorg en ondersteuning die aansluit bij hun godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER Ontvangen 5 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.5, vijfde lid, wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. dat o.a. verheldert dat er een onderscheid is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en dat beide groepen een andere vorm van ondersteuning nodig hebben (Dossier 33841)
Amendement van het lid Van der Staaij c.s. dat o.a. verheldert dat er een onderscheid is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en dat beide groepen een andere vorm van ondersteuning nodig hebben Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 58 over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 58 over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. ...

Amendement van het lid Voortman over het verplicht overnemen van personeel (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman over het verplicht overnemen van personeel Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 28 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 2.6.5, eerste lid, komt te luiden als volgt: 1. ...

Amendement van het lid Agema dat regelt dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in ieder geval overgaat tot indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 124 van de Gemeentewet indien dit uit het oogpunt van het algemeen belang gewenst is (Dossier 33841)
Amendement van het lid Agema dat regelt dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in ieder geval overgaat tot indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 124 van de Gemeentewet indien dit uit het oogpunt van het algemeen belang gewenst is Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 95 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 5.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5.3 Onze Minister gaat in ieder geval over tot een besluit tot indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 124 van de Gemeentewet ten aanzien van een bij of krachtens deze wet gevorderde beslissing indien dit uit het oogpunt van het algemeen belang gewenst is. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 110 over het beperken van het doen van het onderzoek naar de eigen bijdrage tot het geen bepaald wordt in artikel 2.1.4. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 110 over het beperken van het doen van het onderzoek naar de eigen bijdrage tot het geen bepaald wordt in artikel 2.1.4. ...

Amendement van het lid Keijzer over het beperken van het doen van het onderzoek naar de eigen bijdrage tot hetgeen bepaald krachtens artikel 2.4.1, vierde lid. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer over het beperken van het doen van het onderzoek naar de eigen bijdrage tot hetgeen bepaald krachtens artikel 2.4.1, vierde lid. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Voortman over de mogelijkheid tot het gedeeltelijk weigeren van het persoonsgebonden budget (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van der Staaij en Voortman over de mogelijkheid tot het gedeeltelijk weigeren van het persoonsgebonden budget Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VOORTMAN Ontvangen 4 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.6, vierde lid, wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat professionals een bindend advies geven over de verstrekking van een maatwerkvoorziening (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat professionals een bindend advies geven over de verstrekking van een maatwerkvoorziening Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 157 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.3.2 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Amendement van het lid Baay-Timmerman dat regelt dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld (Dossier 33841)
Amendement van het lid Baay-Timmerman dat regelt dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 78 AMENDEMENT VAN HET LID BAAY-TIMMERMAN Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.3.2, vijfde lid, wordt na «de cliënt een» ingevoegd «schriftelijke», en vervalt:, tenzij de cliënt heeft medegedeeld dit niet te wensen. ...

Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat de algemene maatregel van bestuur waarin nadere eisen kunnen worden gesteld aan aanbieders van voorzieningen, aan een zware voorhang is onderworpen. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat de algemene maatregel van bestuur waarin nadere eisen kunnen worden gesteld aan aanbieders van voorzieningen, aan een zware voorhang is onderworpen. ...

Amendement van het lid Voortman dat regelt dat kwaliteitseisen die aan zorg in natura worden gesteld niet één-op-één ook bij het persoonsgebonden budget opgelegd kunnen worden. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman dat regelt dat kwaliteitseisen die aan zorg in natura worden gesteld niet één-op-één ook bij het persoonsgebonden budget opgelegd kunnen worden. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Voortman ter vervanging van nr. 81 dat regelt dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is (Dossier 33841)
Amendement van de leden Bergkamp en Voortman ter vervanging van nr. 81 dat regelt dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 100 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...