Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

535 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
10 december 2019 - 15 januari 2020
Vernietiging van Europees gefinancierde projecten in Palestina
Sadet Karabulut (SP)
Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
21 november 2019 - 6 januari 2020
Nederlands vetorecht in geval van inzet kernwapens
Sadet Karabulut (SP)
Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD), Ank Bijleveld (minister defensie) (CDA)
29 november 2019 - 19 december 2019
Door Centcom erkende burgerslachtoffers in Irak en Syrië
Sadet Karabulut (SP)
Ank Bijleveld (minister defensie) (CDA), Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
4 december 2019 - 17 december 2019
Een rapport over mensenrechtenschendingen in het noorden van Syrië
Sadet Karabulut (SP), Joël Voordewind (CU), Martijn van Helvert (CDA), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Raymond de Roon (PVV)
Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)

Alle
2 oktober 2014 - 21 oktober 2014
Het bericht dat huurbemiddelaars een andere werkwijze hebben toegezegd
Sadet Karabulut (SP)
Stef Blok (minister zonder portefeuille ) (VVD)
2 oktober 2014 - 18 november 2014
De uitzending 'Altijd wat monitor' over verdringing van betaald werk door werklozen
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
29 september 2014 - 17 oktober 2014
Het bericht dat mensen met weinig inkomen steeds vaker rechteloos op anti-kraakcontracten wonen
Sadet Karabulut (SP), Eric Smaling (SP)
Stef Blok (minister zonder portefeuille ) (VVD)
17 september 2014 - 7 november 2014
Het bericht dat jihadist Jermaine W. een onderwijsorganisatie leidde
Ronald van Raak (SP), Sadet Karabulut (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
11 september 2014 - 16 oktober 2014
Het bericht dat de gemeente Enschede werklozen wil verplichten hun aanvullend pensioen op te eten alvorens zij recht krijgen op bijstand
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
9 september 2014 - 30 september 2014
Overtredingen van TNO-normen voor statijden bij de luchthavenbeveiliging op Schiphol
John Kerstens (PvdA), Sadet Karabulut (SP), Bram van Ojik (GL)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
5 september 2014 - 2 oktober 2014
Het bericht dat de gemeente Enschede een zoekperiode van vier weken voor de bijstand hanteert, alvorens de aanvraag wordt beoordeeld
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
4 augustus 2014 - 3 oktober 2014
Het bericht dat steeds meer buschauffeurs worden vervangen door vrijwilligers
Sadet Karabulut (SP), Paul Ulenbelt (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
24 juli 2014 - 1 september 2014
Het bericht dat de zwakste gemeenten minder re-integratiegeld krijgen
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
24 juli 2014 - 1 september 2014
Het herkeuren van Wajongers met een indicatie voor AWBZ dagbesteding
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
18 juli 2014 - 2 september 2014
Het bericht dat een manager van een Sociale Werkplaats een ontslagvergoeding van 300.000 euro heeft gekregen
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
17 juli 2014 - 20 augustus 2014
Onrust onder huurders door een fout van de Belastingdienst
Sadet Karabulut (SP)
15 juli 2014 - 1 september 2014
Het herkeuren van Wajongers
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
11 juli 2014 - 14 augustus 2014
De gevolgen van de verhuurderheffing voor hofjeswoningen
Sadet Karabulut (SP)
Stef Blok (minister zonder portefeuille ) (VVD)
10 juli 2014 - 22 juli 2014
Gouden handdrukken bij woningcorporatie Rochdale
Sadet Karabulut (SP), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Sander de Rouwe (CDA), Roald van der Linde (VVD), Kees Verhoeven (D66)
Stef Blok (minister zonder portefeuille ) (VVD)
8 juli 2014 - 2 september 2014
Het bericht dat er gigantische onrust heerst onder alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering vanwege fors inkomensverlies in 2015
Sadet Karabulut (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
8 juli 2014 - 2 september 2014
Het bericht dat een stijgend aantal stagiairs fulltime werkt zonder enige vergoeding
Sadet Karabulut (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
7 juli 2014 - 18 juli 2014
Het bericht dat de huren 10% zijn gestegen in twee jaar tijd en de huurtoeslag wordt gekort
Sadet Karabulut (SP)
Stef Blok (minister zonder portefeuille ) (VVD)
2 juli 2014 - 30 september 2014
Het bericht dat een ondernemer een boete heeft gekregen nadat hij een Wajonger in dienst had genomen
Sadet Karabulut (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
2 juli 2014 - 21 augustus 2014
Het bericht dat er geen banen zijn voor jongeren met een laag IQ.
Tjitske Siderius (SP), Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)