Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

47 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot administratieve lasten
Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Kees van der Staaij (SGP), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
13 december 2010 - 26 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot toewijzing van sociale huurwoningen
Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Kees van der Staaij (SGP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 december 2010 - 25 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot prestatie in het onderwijs
Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot innovatie
Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
13 december 2010
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot leerkrachten
Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Kees van der Staaij (SGP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU)
13 december 2010 - 25 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen en met betrekking tot voor- en vroegschoolse educatie
Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Kees van der Staaij (SGP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 december 2010 - 10 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot CO2-reductie
Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA)