Kamervraag 2010Z19271

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot administratieve lasten

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 24 januari 2011 (na 42 dagen)
Indieners Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer , Marianne Thieme (PvdD), Kees van der Staaij (SGP), André Rouvoet (CU), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
Onderwerpen belasting financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19271.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1179.html
1. Regeerakkoord, pagina 12.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet de administratieve lasten en regeldruk voor bedrijven in 2012 ten opzichte van 2010 met 10% wil doen laten afnemen en vanaf 2012 een jaarlijkse reductie van 5%?1

  De vraag over omtrent de afrekenbaarheid en controleerbaarheid van kabinetsdoelen met betrekking tot administratieve lasten en regeldruk, zal separaat beantwoord worden in de Regeldrukbrief die ik in de eerste helft van februari aan uw Kamer zal toesturen.

 • Vraag 2
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd voor het meten van deze doelstelling?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wat is het uitgangspunt per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 6
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 7
  Zal via rapporten van Actal de Kamer elk kwartaal op de hoogte worden gehouden van de voortgang? Op welke andere manieren en momenten gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Mededeling - 17 januari 2011

  Op 13 december 2010 hebben de leden Pechtold c.s. vragen gesteld over de afrekenbaarheid van de kabinetsdoelstellingen. De vragen die betrekking hebben op mijn terrein (2010Z19270, 2010Z19271, 2010Z19272, 2010Z19273, 201019274, 2010Z19275) kan ik helaas niet binnen de gestelde termijn beantwoorden. De antwoorden zullen zo spoedig mogelijk naar uw Kamer worden gezonden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19271
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot administratieve lasten (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1179
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot administratieve lasten (ingezonden 13 december 2010).