Kamervraag 2010Z19226

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot toewijzing van sociale huurwoningen

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 26 januari 2011 (na 44 dagen)
Indieners Emile Roemer (SP), André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66), Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen huisvesting huren en verhuren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19226.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1204.html
1. Regeerakkoord, pagina 46.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet de toewijzing van sociale huurwoningen stapsgewijs wil beperken tot lagere inkomensgroepen?1

  In het Regeerakkoord staat met betrekking tot het wonen onder meer dat «een vrije woningmarkt van belang is maar met steun voor degenen die dit nodig hebben.» In dit kader stelt het akkoord: «De sociale huursector wordt meer toegespitst op degenen die geen alternatieven hebben. De toewijzing van sociale huurwoningen wordt stapsgewijs beperkt tot de lagere inkomensgroepen.» Dit vormt het uitgangspunt van het kabinetsbeleid.

 • Vraag 2
  Welk deel van de sociale huurwoningen wil het kabinet toewijzen aan lagere inkomensgroepen?
 • Vraag 3
  Welke andere effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?
 • Vraag 4
  Wat is het uitgangspunt per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren? Hoe definieert het kabinet lagere inkomensgroepen? Welk aandeel van de sociale huurwoningen wordt aan deze groep toegewezen?
 • Vraag 5
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?
 • Vraag 6
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?
 • Vraag 7
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?
 • Vraag 8
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?
 • Vraag 9
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19226
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot toewijzing van sociale huurwoningen (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1204
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot toewijzing van sociale huurwoningen (ingezonden 13 december 2010).