Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1599 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
11 maart 2011 - 7 april 2011
Het bericht "Spijkers naar rechter om 'psychiatrisering'"
Jasper van Dijk (SP), Angelien Eijsink (PvdA)
9 maart 2011 - 31 maart 2011
De beantwoording van Kamervragen over de gevolgen van ketenaansprakelijkheid op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) van 24 januari 2011
Cynthia Ortega-Martijn (CU), Arie Slob (CU)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 maart 2011 - 6 april 2011
Werkzoekende ouderen
Mariëtte Hamer (PvdA), Roos Vermeij (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
3 maart 2011 - 23 maart 2011
Dreigende bezuinigingen op alle vormen van gesubsidieerde arbeid bij musea en andere culturele instellingen
Jetta Klijnsma (PvdA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
28 februari 2011 - 12 april 2011
Gebruik van anonieme gegevens op werk.nl
Paul Ulenbelt (SP)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
28 februari 2011 - 17 maart 2011
Een bezoek aan het recreatiepark Parc Patersven in Zundert
Paul Ulenbelt (SP)
28 februari 2011 - 24 maart 2011
Het bericht dat het vleesverwerkingsbedrijf VION te Enschede geen Nederlandse uitzendkrachten meer wil inhuren
Jesse Klaver (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
25 februari 2011 - 24 maart 2011
Het bericht dat uitzendkrachten met een Nederlands paspoort van vleesverwerker Vion in Enschede moeten vertrekken
Paul Ulenbelt (SP)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
23 februari 2011 - 1 maart 2011
Het schrappen van de vervoersvoorziening bij Pantar in Amsterdam
Paul Ulenbelt (SP)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
22 februari 2011
Scholarships
Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD), Afke Schaart (VVD), Klaas Dijkhoff (VVD)
22 februari 2011 - 30 maart 2011
Uitzendbureaus die knoeien met buitenlandse arbeidskrachten
Hans Spekman (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
18 februari 2011 - 15 maart 2011
Het bericht dat problemen met de gezondheid Turkse en Marokkaanse vrouwen belemmeren om te werken
Joram van Klaveren (PVV), Ino van den Besselaar (PVV)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
17 februari 2011 - 2 maart 2011
Oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt
Hans Spekman (PvdA), Martijn van Dam (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
11 februari 2011 - 6 april 2011
Het bericht dat de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen in 2010 verder is opgelopen
Joram van Klaveren (PVV), Léon de Jong (PVV), Sietse Fritsma (PVV)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
8 februari 2011 - 2 maart 2011
Pensioenregelingen
Jesse Klaver (GL), Bruno Braakhuis (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
2 februari 2011 - 22 februari 2011
Gebrek aan toezicht op onderbetaling van werknemers
Roos Vermeij (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
28 januari 2011 - 4 maart 2011
De voornemens van het kabinet met betrekking tot de sociale werkplaatsen en de Wajong
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
25 januari 2011 - 4 maart 2011
Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG's) voor jongeren en werk
Boris van der Ham (D66)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
24 januari 2011 - 17 februari 2011
Een havenclub die afwil van 'luxe' arbeidsvoorwaarden
Paul Ulenbelt (SP)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
20 januari 2011 - 4 februari 2011
Het bizarre idee banen exclusief beschikbaar te stellen voor niet-westerse allochtonen
Hero Brinkman (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)