Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

190 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
14 februari 2020 - 2 maart 2020
Normenkaders voor de intensieve kindzorg
Maarten Hijink (SP)
Maarten Hijink (SP)
23 december 2019 - 2 maart 2020
Het bericht ‘Inspectie: Veilig Thuis sloot zwijgcontract met ouders’
Martin Wörsdörfer (VVD)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
29 januari 2020 - 12 februari 2020
Het feit dat belangenbehartigers niet worden betrokken bij de kwestie van lagere pgb’s voor ouders die hun zieke kind thuis zelf verzorgen
Antoinette Laan-Geselschap (VVD), John Kerstens (PvdA)
Antoinette Laan-Geselschap (VVD), John Kerstens (PvdA)
22 januari 2020 - 12 februari 2020
Het bericht ‘Ouders die thuis voor ernstig ziek kind zorgen, krijgen minder geld’
John Kerstens (PvdA), Antoinette Laan-Geselschap (VVD)
Antoinette Laan-Geselschap (VVD), John Kerstens (PvdA)

Alle
2 oktober 2015 - 6 november 2015
Camerabeelden kunnen in het kader van het vier-ogen-principe in de kinderopvang door iedereen ingezien worden
Tjitske Siderius (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
20 mei 2015 - 9 juni 2015
De reportage ’Rust rond de wieg’
Keklik Yücel (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
23 februari 2015 - 9 maart 2015
Het nieuwe meetinstrument van de GGD dat de kwaliteit van de kinderopvang moet gaan meten
Pieter Heerma (CDA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
12 februari 2015
Het bericht ‘Zonder hulp belanden we in een doos bij CS’
Pieter Heerma (CDA)
Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
20 januari 2015 - 10 februari 2015
De begeleiding van pleegouders in de Jeugdwet
Tjitske Siderius (SP)
24 december 2014 - 23 april 2015
Het wetsvoorstel "Hervorming Kindregelingen” waarin het woord alimentatie in de memorie van toelichting slechts een keer voorkwam en wel in de artikelsgewijze toelichting
Pieter Omtzigt (CDA), Pieter Heerma (CDA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
19 december 2014 - 26 januari 2015
Het bericht dat de rechter opnieuw heeft bepaald dat het korten van kinderbijslag onwettig is
Selçuk Öztürk (GrKÖ), Tunahan Kuzu (GrKÖ)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
12 december 2014 - 21 januari 2015
De vergrote kans op buikgriep bij kinderdagverblijven
Keklik Yücel (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
24 november 2014 - 11 december 2014
De gevolgen van de wet hervorming kindregelingen voor de hoogte van de te betalen kinderalimentatie
Ard van der Steur (VVD), Jeroen Recourt (PvdA)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
25 augustus 2014 - 18 september 2014
Achterstallige vergoedingen en declaraties van werknemers van kinderdagopvangorganisatie Estro
Tjitske Siderius (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
19 augustus 2014 - 18 september 2014
Bonussen voor de top van Estro kort voor het faillissement en de geheime overname van Estro
Tjitske Siderius (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
18 augustus 2014 - 18 september 2014
De bonussen van de top van Estro kinderopvang
Keklik Yücel (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
30 juli 2014 - 16 september 2014
Teveel uitgekeerde kinderopvangtoeslag
Tjitske Siderius (SP), Bram van Ojik (GL)
28 juli 2014 - 8 september 2014
De doorstart van het kinderdagverblijf Estro
Peter Oskam (CDA), Pieter Heerma (CDA)
17 juli 2014 - 2 september 2014
Diabeteshandelingen op het kinderdagverblijf
Keklik Yücel (PvdA), Tjitske Siderius (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
17 juli 2014 - 15 augustus 2014
Het niet-uitvoeren van verplichte inspecties bij kinderopvang
Ockje Tellegen (VVD)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
17 juli 2014 - 16 september 2014
De teruggave van kinderopvangtoeslag in 2012
Tjitske Siderius (SP)
8 juli 2014 - 2 september 2014
Het bericht dat er gigantische onrust heerst onder alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering vanwege fors inkomensverlies in 2015
Sadet Karabulut (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
5 juni 2014 - 14 juli 2014
Het bericht dat een gezin de dupe is van teveel uitgekeerde kinderopvangtoeslag
Paul Ulenbelt (SP), Bram van Ojik (GL)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
8 mei 2014 - 16 juni 2014
Het beleid van kinderdagverblijven t.a.v. inentingen van kinderen waar zij zorg voor dragen
Linda Voortman (GL)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)