Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

31 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
21 december 2012 - 1 mei 2013
Het incassobeleid van het Centraal Justitieel Incasso Bureau
Jan de Wit (SP)
Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
30 augustus 2012 - 17 september 2012
De weigering van Rijkswaterstaat folders van stichting de Batavier ter inzage te leggen
Rik Grashoff (GL)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
20 augustus 2012 - 26 september 2012
Het corruptieonderzoek op Bonaire
Ronald van Raak
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
20 augustus 2012 - 26 september 2012
Corruptie van politici op Bonaire
Cynthia Ortega-Martijn (CU), Carola Schouten (CU)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
21 oktober 2011 - 8 november 2011
Het in beslag nemen van fazanten door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA)
Marianne Thieme (PvdD)
21 oktober 2011 - 26 oktober 2011
De vacaturetekst vice-president Raad van State
Ineke van Gent (GL)
16 september 2011 - 2 november 2011
De invloed van de hoogte van griffierechten op de gang naar de rechter
Jeroen Recourt (PvdA)
15 september 2011 - 6 oktober 2011
Een transparante benoeming van de vice-president van de Raad van State
Gerard Schouw (D66)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
16 mei 2011 - 24 mei 2011
Termijnen met betrekking tot aanvragen van milieuvergunningen
Ger Koopmans (CDA)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
4 maart 2011 - 31 maart 2011
Het gebruik van het burgerservicenummer
Ger Koopmans (CDA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
14 februari 2011 - 10 maart 2011
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in de zaak Spijkers
Jasper van Dijk (SP), Angelien Eijsink (PvdA)