Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

540 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
7 april 2016 - 3 juni 2016
Otapan
Liesbeth van Tongeren (GL)
Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
7 april 2016 - 23 mei 2016
Een BTW- constructie bij de schadeafwikkeling van aardbevingsschade in Groningen
Farshad Bashir , Eric Smaling
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)
25 maart 2016 - 20 april 2016
Het bericht 'Aardbevingsschade maakt Groningers machteloos'
Carla Dik-Faber (CU)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
22 maart 2016 - 7 april 2016
Passagiers die grote vertraging hebben opgelopen op Schiphol door een overboekt vliegtuig
Ahmed Marcouch (PvdA), Jacques Monasch (PvdA)
Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
21 maart 2016 - 4 april 2016
De positie van leveranciers bij het faillissement van V&D
Eppo Bruins (CU)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
18 maart 2016 - 20 april 2016
Het niet meer in behandeling nemen van schades door het Centrum Veilig Wonen (CVW) buiten de contour
Jan Vos (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA), Henk Nijboer (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
14 maart 2016 - 14 april 2016
Het bericht de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) wil prijstoetsing bij geliberaliseerde pacht
Henk van Gerven
Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
9 maart 2016 - 7 april 2016
Het retourneren van kleding bij Perry Sport
Lutz Jacobi (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
1 maart 2016 - 25 april 2016
Het bericht dat een doodgeboren kindje niet wordt erkend
Ronald van Raak (SP)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
24 februari 2016 - 25 april 2016
De situatie dat niet elke gemeente een overlijdensakte van een doodgeboren baby aan de ouders verstrekt
Agnes Wolbert (PvdA), Manon Fokke (PvdA), Astrid Oosenbrug (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
19 februari 2016 - 21 maart 2016
De afschaffing van de contourenregeling
Jan Vos (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA), Henk Nijboer (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
19 januari 2016 - 10 februari 2016
De zienswijze en opstelling van de gemeente Rotterdam inzake leerplicht en kinderbescherming
Eppo Bruins (CU), Roelof Bisschop (SGP)
Klaas Dijkhoff (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
21 december 2015 - 10 februari 2016
Problemen bij verrekening pensioen na echtscheiding
Paul Ulenbelt
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
3 december 2015 - 25 januari 2016
Massale schade door gaswinning bij Delfzijl
Jan Vos (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA), Henk Nijboer (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
3 december 2015 - 25 januari 2016
De gelijke behandeling van aardbevingsschade in alle gemeenten
Henk Nijboer (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA), Jan Vos (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
25 november 2015 - 18 december 2015
Het bericht dat gebruikers van Popcorn Time schadeclaims kunnen verwachten
Sharon Gesthuizen (SP)
Klaas Dijkhoff (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
17 november 2015 - 11 december 2015
Het overdragen van de melkveefosfaatreferentie aan opvolgers in de eerste, tweede of derde graad en wijzigen van de rechtsvorm van de onderneming
Jaco Geurts (CDA)
Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
12 november 2015 - 22 januari 2016
Het artikel ‘Groepsaansprakelijkheid bij onrechtmatige daad: Het blijft een bijzonder leerstuk’
Michel Rog (CDA), Pieter Duisenberg (VVD)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
10 november 2015 - 14 december 2015
De brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 3 november 2015 betreffende het ontbreken van een acceptatieplicht bij autoverzekeringen
Madeleine van Toorenburg (CDA)
Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD)
6 november 2015 - 18 december 2015
De handelspraktijken van incassobureaus
Michiel van Nispen (SP), Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD)