Kamervraag 2018Z03118

De houding van de NAM bij een arbitragezaak

Ingediend 21 februari 2018
Beantwoord 15 maart 2018 (na 22 dagen)
Indieners Henk Nijboer (PvdA), Liesbeth van Tongeren (GL), Sandra Beckerman (SP)
Beantwoord door Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen burgerlijk recht natuur en milieu organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z03118.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1453.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «burgemeester Pieter Smit: NAM, verander je houding», waarin de burgemeester zijn zorgen uit over de houding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in de arbitragezaak van de familie Tepper uit zijn gemeente?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Heeft u uw aansporingen aan de NAM, dat zij vooral op ruimhartige wijze snel tot een fatsoenlijke schadeafhandeling moeten komen met alle gedupeerden, inmiddels aan het bedrijf overgebracht?

  Samen met de commissaris van de Koning in Groningen heb ik regelmatig overleg met de directeur van NAM over de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de afspraak dat zij zich maximaal inspant om openstaande oude schadegevallen (gemeld vóór 31 maart 2017) voor 1 juli aanstaande naar tevredenheid van de bewoners af te handelen. Voor inhoudelijke toelichting op de wijze waarop NAM dit aanpakt verwijs ik u naar mijn brief van 9 maart 2018. Deze invulling is met mij en de commissaris van de Koning van de provincie Groningen besproken en door ons onderschreven. De komende maanden zullen wij in gezamenlijkheid het verdere verloop van de afhandeling van de oude schademeldingen nauwlettend blijven volgen.
  Voor individuele schadezaken die in procedure zijn bij de Arbiter Bodembeweging geldt dat ik vertrouwen heb in de werkwijze en het onafhankelijke oordeel van de Arbiter. NAM heeft zich in beginsel verbonden aan uitspraken van de Arbiter en heeft tot op heden altijd uitvoering gegeven aan diens uitspraken.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de NAM in betreffende arbitragezaak, waar de NAM niet alleen weigert nieuwe schade op de foto te zetten maar ook een contra-expertise wil laten uitvoeren bij een gezin waar al voor tonnen aan schade is vastgesteld, zich absoluut niet van een betere kant laat zien? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat betekent deze onwelwillende houding van de NAM voor de overige zaken die met dit bedrijf afgehandeld moeten worden? Heeft u er nog wel vertrouwen in?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Wat gaat u nu verder doen om de NAM tot fatsoenlijke schadeafhandelingen te bewegen?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z03118
Volledige titel: De houding van de NAM bij een arbitragezaak
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1453
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Beckerman, Nijboer en Van Tongeren over de houding van de NAM bij een arbitragezaak