Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

27298 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
27 april 2010 - 9 juli 2010
De compensatie van bedrijven die door kartels schade geleden hebben
Anja Timmer (PvdA), Mei Li Vos (PvdA)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
27 april 2010 - 18 juni 2010
Het bericht dat een kinderdagverblijf zonder vergunning toch kinderen opvangt
Marianne Langkamp (SP)
André Rouvoet (viceminister-president , minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
27 april 2010 - 28 juni 2010
Het niet vervolgen van zeker zestien in Nederland wonende misdadigers uit Rwanda
Coşkun Çörüz (CDA)
27 april 2010 - 20 mei 2010
De medwerking van Staatsbosbeheer aan de realisatie van een fietspad over de Gouden Bodem
Eddy van Hijum (CDA), Joop Atsma (CDA)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
27 april 2010 - 18 mei 2010
Het verlies aan geloofwaardigheid van het Kimberley proces inzake diamantenhandel in Zimbabwe
Kathleen Ferrier (CDA), Maarten Haverkamp (CDA)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
27 april 2010 - 30 juni 2010
Een negatief advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met betrekking tot de aanvraag van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis om te mogen dotteren
Henk van Gerven (SP), Trix de Roos (SP)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
27 april 2010 - 12 mei 2010
De publieke verkoopcampagne van HWW Zorg en Thuiszorg Groningen
Renske Leijten (SP)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
27 april 2010 - 28 juni 2010
De contacten tussen een ambtenaar van buitenlandse zaken en de voortvluchtige C. (wapenhandelaar)
Fred Teeven (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
27 april 2010 - 18 juni 2010
Het bericht dat een gesloten crèche toch stiekem open is
Madeleine van Toorenburg (CDA)
André Rouvoet (viceminister-president , minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
27 april 2010 - 29 juni 2010
Uitlatingen van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken De Hoop Scheffer over het onderzoek naar de steun aan de oorlog in Irak
Harry van Bommel (SP)
Jan Peter Balkenende (minister-president ) (CDA)
27 april 2010 - 26 mei 2010
Het kwijtraken van collectieve zorgverzekering na ontslag
Pieter Omtzigt (CDA), Margreeth Smilde (CDA)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
27 april 2010 - 21 mei 2010
Het beperkt opleggen van de gedragsbeïnvloedende maatregel aan moeilijke jeugdigen
Krista van Velzen (SP)
27 april 2010 - 18 mei 2010
Het advies van de VO-raad over de borg bij de gratis schoolboeken
Marianne Besselink (PvdA), Jasper van Dijk (SP)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
26 april 2010 - 4 juni 2010
Het uitwijken van honderen Lymepatiënten naar het buitenland uit onvrede over de medische hulp in Nederland
Henk van Gerven (SP)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
26 april 2010 - 10 juni 2010
De slechte bescherming van ambtenaren tegen agressie
Anja Timmer (PvdA)
26 april 2010 - 8 juni 2010
Het artikel "Wielerronde op rantsoen"
Helma Neppérus (VVD)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
26 april 2010 - 18 juni 2010
De vrijheid van meningsuiting en religiekritiek
Tofik Dibi (GL)
26 april 2010 - 20 mei 2010
Het bericht dat Humanitas PVV-gemeenteraadslid René Eekhuis buitensluit van het organiseren van kindervakantieweken vanwege zijn politieke voorkeur
Fleur Agema (PVV)
23 april 2010
Mogelijke vertraging van de gedeeltelijke verdubbeling van de Flevolijn
23 april 2010 - 2 juli 2010
Onduidelijkheid rond ontwijking van btw-afdracht door ING en DSB
Farshad Bashir (SP)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)