Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

205 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
14 februari 2011 - 18 februari 2011
Particulier grondeigendom van de staatssecretaris
Henk van Gerven (SP)
14 februari 2011
Het bericht dat tweeduizend medewerkers van de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen een cursus krijgen aangeboden om te leren omgaan en angst voor liften
Léon de Jong (PVV), Harm Beertema (PVV)
14 februari 2011 - 10 maart 2011
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in de zaak Spijkers
Jasper van Dijk (SP), Angelien Eijsink (PvdA)
14 februari 2011 - 8 april 2011
Het diversiteitsbeleid en multiculturalisme bij Defensie
Marcial Hernandez (PVV)
12 januari 2011 - 18 februari 2011
De inhuur van externen
Ronald van Raak (SP)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
20 december 2010 - 21 januari 2011
De mislukte onderhandelingen van de schoonmakers en DUO en de Belastingdienst in Groningen
Sadet Karabulut (SP), Jesse Klaver (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
14 december 2010 - 9 februari 2011
De bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht bij Staatsbosbeheer
Henk van Gerven (SP)
13 december 2010 - 6 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen over bezuinigingen op de rijksdienst
André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Kees van der Staaij (SGP), Femke Halsema (GL), Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 november 2010 - 24 november 2010
De wervingscampagne van het Rijk terwijl grootschalige bezuinigingen en inkrimpingen op het ambtenarenapparaat zijn aangekondigd
Wassila Hachchi (D66)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 november 2010 - 5 november 2010
De vermeende schending van de ministerscode door de minister voor Immigratie en Asiel
Ineke van Gent (GL)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
19 oktober 2010 - 1 november 2010
De huur van privéjets door ministers
Ronald van Raak (SP)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
15 oktober 2010 - 25 november 2010
Het niet voldoen aan aanvullende eisen van de FIFA
Tjeerd van Dekken (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
28 september 2010 - 14 oktober 2010
Het gebruik van een politie-escorte om op tijd te zijn voor intern overleg
Jasper van Dijk (SP)
22 september 2010 - 4 oktober 2010
Het niet informeren van de Kamer over een nieuw paspoort
Gerard Schouw (D66)
21 september 2010 - 6 oktober 2010
Jaarlijkse verlofreizen van ambassadepersoneel
Stientje van Veldhoven (D66)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
17 september 2010 - 2 november 2010
Het stopzetten van een informatiseringproject van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Pierre Heijnen (PvdA), Lea Bouwmeester (PvdA)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
26 augustus 2010 - 29 september 2010
Het terugvliegen naar Nederland per privéjet
Liesbeth van Tongeren (GL), Ineke van Gent (GL)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
26 augustus 2010 - 29 september 2010
Het artikel "Huizinga laat zich met privéjet ophalen uit Italië"
Helma Neppérus (VVD)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
26 augustus 2010 - 29 september 2010
Het bericht dat minister Huizinga zich op kosten van het ministerie heeft laten ophalen met een privéjet uit Italië
Diederik Samsom (PvdA), Pierre Heijnen (PvdA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
9 juni 2010 - 28 juni 2010
Het besluit van het Directoraat-Generaal voor Gezondheids- en Consumentenbescherming van de Europese Commissie om gedupeerde reizigers minder prominent te wijzen op hun recht op schadevergoeding van luchtvaartmaatschappijen
Harry van Bommel (SP)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)