Kamervraag 2019Z09597

Het niet tijdig ontvangen van stemdocumenten door Nederlanders in het buitenland

Ingediend 15 mei 2019
Beantwoord 21 mei 2019 (na 6 dagen)
Indieners Tobias van Gent (VVD), Sven Koopmans (VVD)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD), Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, viceminister-president ) (D66)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z09597.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2723.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht van de Stichting Nederlanders buiten Nederland «Nederlanders over de hele wereld vullen op de «stemmen tracker» in of ze hun stemdocumenten (niet) op tijd hebben ontvangen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Houdt het ministerie per verkiezing bij hoeveel stembiljetten in het buitenland op tijd worden bezorgd bij stemgerechtigden? Zo ja, hoeveel procent van de stembiljetten werd op tijd ontvangen bij de afgelopen vier verkiezingen waarbij Nederlanders in het buitenland mochten stemmen?
 • Vraag 3
  Wat is over het algemeen de oorzaak van de vertraging van de stembiljetten en hoe worden deze aangepakt om te zorgen dat Nederlanders buiten Nederland ook gebruik kunnen maken van hun stemrecht?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het kabinet alles moet doen om het uitoefenen van het stemrecht van Nederlandse burgers in het buitenland zo makkelijk mogelijk te maken? Hoe zorgen andere Europese landen met een groot aantal burgers in het buitenland ervoor dat deze burgers gebruik kunnen maken van hun stemrecht? Wat kunnen wij hier eventueel van leren?
 • Vraag 5
  Welke mogelijkheden ziet u om het stemmen voor Nederlanders buiten Nederland makkelijker te maken? Hoe en op welke termijn zouden deze mogelijkheden gerealiseerd kunnen worden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z09597
Volledige titel: Het niet tijdig ontvangen van stemdocumenten door Nederlanders in het buitenland
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-2723
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Gent en Koopmans over het niet tijdig ontvangen van stemdocumenten door Nederlanders in het buitenland