Kamervraag 2019Z05669

Het artikel ‘Rijksambtenaren met AOW mogen niet langer doorwerken’

Ingediend 22 maart 2019
Indieners Jan Middendorp (VVD), Dennis Wiersma (VVD)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden bestuur rijksoverheid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z05669.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat de rijksoverheid vanaf volgend jaar een einde maakt aan haar beleid om werknemers niet automatisch te ontslaan bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd?1 Waarom is daartoe besloten?
 • Vraag 2
  Klopt het, zoals een woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeeft, dat het ambtenarenbestand te «grijs» is en dit beleid niet helpt om dat tij te keren?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het negatieve stereotype beeld dat soms rond oudere werknemers hangt met deze maatregel wordt bestendigd? Zo nee, waarom niet? Deelt u de mening dat dit onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Bent u van mening dat de rijksoverheid een voorbeeldfunctie heeft in het bieden van de mogelijkheid om langer door te werken? Zo ja, hoe vult de rijksoverheid deze voorbeeldfunctie in?
 • Vraag 5
  Wat is uw reactie op de kritiek van onderzoeker Jaap Oude Mulders dat enkel en alleen deze maatregel intrekken heel weinig effect zal hebben op verjonging van het personeelsbestand?
 • Vraag 6
  Wat betekent deze beleidswijziging voor ambtenaren die met plezier naar hun werk gaan en na het bereiken van de AOW-leeftijd toch willen doorwerken?
 • Vraag 7
  Vindt u het wenselijk dat slechts een derde van de rijksambtenaren echt de vrijheid voelt om langer door te werken en slechts één op de acht het idee heeft dat hun baas dat prettig vindt?
 • Vraag 8
  Wat doet u om dit aandeel te verhogen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z05669
Volledige titel: Vragen van de leden Wiersma en Middendorp (beiden VVD) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel «Rijksambtenaren met AOW mogen niet langer doorwerken» (ingezonden 22 maart 2019).