Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

360 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
12 september 2017 - 4 oktober 2017
Containercongestie bij de binnenvaart
Martijn van Helvert (CDA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
29 augustus 2017 - 25 september 2017
De Redichemse Waard en de bredere problematiek van verondieping van Nederlandse (diepe) waterplassen
Rob Jetten (D66), Jessica van Eijs (D66)
Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
14 augustus 2017 - 6 september 2017
Het bericht ‘Stationsschip Zr. Ms. Zeeland gerepareerd en bevindt zich weer op zee in Caribisch gebied’
Thierry Baudet (FVD)
Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
20 juli 2017 - 12 september 2017
Werkbezoek aan de Reede van Texel waar historische scheepswrakken uit de 16e, 17e en 18e eeuw in de zeebodem dreigen te vergaan en over het congres ‘SOS! Onze schepen vergaan twee keer’ op 6 juli 2017
Sandra Beckerman (SP), Gijs van Dijk (PvdA), Michel Rog (CDA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
14 juli 2017 - 17 augustus 2017
De staat van onderhoud van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en wateroverlast Sluiskil
Martijn van Helvert (CDA), Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
11 juli 2017 - 18 augustus 2017
De verwoesting van Natura2000-gebied de Klaverbank in de Noordzee door boomkorvisserij
Frank Wassenberg (PvdD)
Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
5 juli 2017 - 28 juli 2017
De problemen op en rond de Haringvlietbrug
Attje Kuiken (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
28 juni 2017 - 21 augustus 2017
Een pilot naar het besparingspotentieel bij een lagere minimumtemperatuur voor tapwater
Cem Laçin (SP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
14 juni 2017 - 21 augustus 2017
Het bericht ‘IFKS: comedy met Europese regels’
Aukje de Vries (VVD), Barbara Visser (VVD), Harry van der Molen (CDA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
8 juni 2017 - 22 juni 2017
‘duidelijkheid omtrent de bestemming van de Spiegelwaal in Nijmegen‘.
Rob Jetten (D66)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
1 juni 2017 - 7 juli 2017
De olievervuiling aan de oostkust van Bonaire
Liesbeth van Tongeren (GL)
Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
31 mei 2017 - 7 juli 2017
Drugsdumpingen en waterkwaliteit
Jaco Geurts (CDA), Madeleine van Toorenburg (CDA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister veiligheid en justitie) (VVD), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
18 mei 2017 - 12 juni 2017
Het bericht dat Vlaanderen de binnenvaart gaat ondersteunen
Cem Laçin (SP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
11 mei 2017 - 29 juni 2017
Het bericht ‘honderden zeeschepen van de radar’
Han ten Broeke (VVD), Ockje Tellegen (VVD)
Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA), Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister veiligheid en justitie) (VVD)
11 mei 2017 - 28 juni 2017
Het bericht dat verdachte schepen niet worden gecontroleerd
Maarten Groothuizen (D66), Rob Jetten (D66), Achraf Bouali (D66)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA), Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister veiligheid en justitie) (VVD)
6 maart 2017 - 31 maart 2017
Alternatief “Vaargeul Walvischstaart” voor de ontpoldering van de Hedwigepolder
Jacques Monasch (Monasch)
Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
3 maart 2017 - 31 maart 2017
Onduidelijke totstandkoming prijzen voor drinkwater
Jaco Geurts (CDA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
3 februari 2017 - 27 februari 2017
De hulpverlening op het Schelde-Rijnkanaal
Albert de Vries (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister veiligheid en justitie) (VVD)
3 februari 2017 - 24 februari 2017
Onderbezetting van verkeersposten langs de Westerschelde
Roelof Bisschop (SGP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
24 januari 2017 - 23 maart 2017
Het bericht dat de fosfaat-stikstof verhouding in de Noordzee uit balans is
Elbert Dijkgraaf (SGP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)