Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

399 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
5 november 2010 - 22 november 2010
Marktwerking in de kinderopvang
Kees Verhoeven (D66)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
5 november 2010 - 7 december 2010
De verkoop van het belang in het Oostenrijkse Redmail door TNT vanwege de invoering van een nieuwe postwet 'die concurrentie beperkt'
Sharon Gesthuizen (GL)
2 november 2010 - 24 november 2010
Het dreigement van de NMa aan samenwerkende thuiszorgorganisaties
Renske Leijten
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
15 oktober 2010 - 1 december 2010
De vrijstelling van Europese aanbestedingen voor Britse elektriciteitsproducenten
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
15 oktober 2010 - 23 november 2010
De voorgenomen fusie van woningcorporaties PWS Rotterdam en Com.wonen
Sadet Karabulut
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
22 september 2010 - 8 oktober 2010
De mogelijke overname van Crucell door Johnson & Johnson
Paulus Jansen
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
22 september 2010 - 8 oktober 2010
Aanvullende vraag over de mogelijke overname van Crucell door Johnson & Johnson
Paulus Jansen
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
16 september 2010 - 12 oktober 2010
Het opleggen van een boete door de Nederlandse Mededingingsautoriteit aan de Landelijke Huisartsen Vereniging
Henk van Gerven , Sharon Gesthuizen (GL), Renske Leijten
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
11 augustus 2010 - 17 november 2010
Het niet doorberekenen van lage marktrentes aan klanten
Frans Weekers (VVD)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
9 augustus 2010 - 5 oktober 2010
De totstandkoming van grote projecten
Farshad Bashir (SP)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
6 juli 2010 - 18 augustus 2010
Een financiële bijdrage van de gemeente Papendrecht voor de komst van een fabriek van Stork Fokker
Jasper van Dijk
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
5 juli 2010 - 27 augustus 2010
Europese richtsnoeren staatssteun zeehavens
Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
22 juni 2010 - 28 april 2010
F-gassen
Helma Neppérus (VVD)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
2 juni 2010 - 1 juli 2010
Individuele watermeters in gebouwen met twee of meer stijgleidingen
Ad Koppejan (CDA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
7 mei 2010 - 31 mei 2010
Het bericht dat Nederland voor het Europese Hof wordt gedaagd omdat de provincie Noord-Holland bij de aanbesteding van koffieautomaten biologische koffie of fairtrade-koffie eist
Cynthia Ortega-Martijn (CU), Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
7 mei 2010 - 19 mei 2010
De mislukte 2,6 GHz veiling
Arda Gerkens , Sharon Gesthuizen (SP)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
4 mei 2010 - 27 mei 2010
De inval van de NMa bij de LHV
Sharon Gesthuizen (GL), Henk van Gerven , Renske Leijten
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
27 april 2010 - 9 juli 2010
De compensatie van bedrijven die door kartels schade geleden hebben
Mei Li Vos (PvdA), Anja Timmer (PvdA)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
20 april 2010 - 27 mei 2010
Implementatie van Europese richtlijnen over consumentenbescherming in Nederland
Mei Li Vos (PvdA)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)