Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

202 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
21 april 2016 - 31 mei 2016
Het bericht ‘Maxima Medisch Centrum verzwijgt calamiteit voor inspectie’
Henk van Gerven (SP), Renske Leijten (SP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
5 april 2016 - 8 april 2016
Het niet melden van een calamiteit en het mogelijk betalen van zwijggeld aan nabestaande(n) door Tergooi Ziekenhuis
Henk van Gerven (SP), Renske Leijten (SP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
22 februari 2016 - 9 maart 2016
De Levenseindekliniek
Carla Dik-Faber (CU)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
18 februari 2016 - 9 maart 2016
De uitzending over de Levenseindekliniek
Kees van der Staaij (SGP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
21 januari 2016 - 2 maart 2016
De benoeming van de voorzitter van Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Carla Dik-Faber (CU)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Ard van der Steur (minister veiligheid en justitie) (VVD)
21 januari 2016 - 1 maart 2016
Het onderzoek naar tienerzwangerschappen
Carla Dik-Faber (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
21 januari 2016 - 2 maart 2016
De benoeming van een voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) tot voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Kees van der Staaij (SGP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
18 januari 2016 - 5 februari 2016
Het verzwijgen van een medische calamiteit door het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam
Renske Leijten (SP), Henk van Gerven (SP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
16 oktober 2015 - 27 november 2015
De handreiking ‘Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen’
Kees van der Staaij (SGP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
30 september 2015 - 30 oktober 2015
Het bericht ‘Euthanasie is geen consumptieartikel’
Carla Dik-Faber (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
23 september 2015 - 19 oktober 2015
Het bericht “Levensbeëindiging pasgeborenen niet gemeld”
Khadija Arib (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
10 september 2015 - 14 oktober 2015
Het bericht ‘OM wil van RIVM info hielprik babycontainer’
Peter Oskam (CDA), Hanke Bruins Slot (CDA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Ard van der Steur (minister veiligheid en justitie) (VVD)
24 juli 2015 - 19 augustus 2015
De toename van euthanasie bij psychiatrisch patiënten via de levenseindekliniek
Khadija Arib (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
4 juni 2015 - 9 juli 2015
Levensbeëindiging bij pasgeborenen
Carla Dik-Faber (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
2 juni 2015 - 9 juli 2015
Levensbeëindiging bij pasgeborenen
Khadija Arib (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
20 mei 2015 - 12 juni 2015
De effectiviteit van campagnes voor orgaandonatie
Khadija Arib (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
2 april 2015 - 20 april 2015
Het bericht ''Anita wordt opgenomen' kwam tot stand na dreigementen Cliëntenraad’
Grace Tanamal (PvdA), Lea Bouwmeester (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
19 maart 2015 - 13 april 2015
Het bericht dat de Levenseindekliniek voor de vierde keer in een jaar is berispt
Khadija Arib (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
19 maart 2015 - 13 april 2015
Het bericht ‘Levenseindekliniek niet blij met ‘gebrek aan nuance’ bij toetsing’
Pia Dijkstra (D66), Ockje Tellegen (VVD)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
4 maart 2015 - 25 maart 2015
Het betrekken van ouders bij beslissing levenseinde kind
Khadija Arib (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)