Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

92 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
17 september 2015 - 6 oktober 2015
De overgangssituatie hybride WGA-markt
Grace Tanamal (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
2 september 2015 - 22 september 2015
De inkomensbescherming van slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten
Grace Tanamal (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
21 augustus 2015 - 22 september 2015
Het bericht: Artsen: 150.000 onterechte uitkeringen
Anoushka Schut-Welkzijn (VVD)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
31 juli 2015 - 7 september 2015
Het bericht dat sommige werkgevers zieke werknemers onbetaald in dienst houden om de ontslagvergoeding te ontlopen
Paul Ulenbelt (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
31 juli 2015 - 7 september 2015
De nieuwe vondst van werkgevers om de transitievergoeding te omzeilen.
Grace Tanamal (PvdA), Roos Vermeij (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
23 juli 2015 - 27 augustus 2015
Het wegvallen van inkomsten als gevolg van een uitspraak van KiFiD over een WAO-gat verzekering
Paul Ulenbelt (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
20 juli 2015 - 4 september 2015
De (h)erkenning van endometriose
Tjitske Siderius (SP), Henk van Gerven (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
20 februari 2015 - 17 maart 2015
Het verbeteren van de mogelijkheden voor zzp'ers om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
Steven van Weyenberg (D66)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
30 januari 2015 - 28 mei 2015
Het artikel "Verzekeraar kansloos in concurrentie met het UWV"
Anoushka Schut-Welkzijn (VVD), Aukje de Vries (VVD)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
3 december 2014 - 7 januari 2015
Het door het UWV herkeuren van (uitbehandelde) kankerpatiënten
Steven van Weyenberg (D66)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
18 november 2014 - 18 februari 2015
Nadelige gevolgen voor werkgevers van de wetgeving bij ziekte van werknemers
Joram van Klaveren (GrBvK)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
24 september 2014 - 7 november 2014
Het sluiten van de metaalafdeling van Synergon
John Kerstens (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA), Henk Nijboer (PvdA)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
24 juli 2014 - 1 september 2014
Het herkeuren van Wajongers met een indicatie voor AWBZ dagbesteding
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
8 juli 2014 - 14 augustus 2014
Verhoging van de ziektewet-uitkering van uitzendkrachten
Anoushka Schut-Welkzijn (VVD)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
22 mei 2014 - 9 juli 2014
Het bericht dat allochtonen vaker een burn-out hebben
Tunahan Kuzu (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
7 april 2014 - 13 mei 2014
Het onderzoek van Panteia naar het bezit van een arbeidsongeschiktheidsverzekering onder zzp’ers
Mei Li Vos (PvdA), Grace Tanamal (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
31 maart 2014 - 22 april 2014
Het bericht dat de voorzitter van de Werkkamer zegt dat een grote groep jonggehandicapten straks onzichtbaar, verdwijnt achter de voordeur
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
26 maart 2014 - 6 mei 2014
De uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de verjaringstermijn van civiele vorderingen van asbestslachtoffers en de toegang tot het recht
Jan de Wit (SP)
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
4 maart 2014 - 26 maart 2014
Premieverhogingen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP’ers
Mei Li Vos (PvdA), Erik Ziengs (VVD), Aukje de Vries (VVD)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD), Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
19 februari 2014 - 17 maart 2014
Het bericht dat arbodienstverlener Zorg van de Zaak Netwerk het Rode Kruis Ziekenhuis overneemt
Henk van Gerven (SP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)