Kamervraag 2023Z17510

Het bericht dat het OM over Fouad L. (verdachte van het doodschieten van drie mensen in Rotterdam op 29 september jl.) ook melding deed bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Ingediend 16 oktober 2023
Beantwoord 1 februari 2024 (na 108 dagen)
Indiener Fleur Agema (PVV)
Beantwoord door Kuipers , Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit jongeren openbare orde en veiligheid recht strafrecht zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z17510.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20232024-923.html
1. RTL Nieuws, 13 oktober 2023, «Meerdere meldingen over Fouad L. bij Inspectie Gezondheidszorg».
 • Vraag 1
  Klopt het bericht dat het Openbaar Ministerie (OM) ook bij de IGJ melding deed over Fouad L.?1

  Het OM heeft in maart 2023 contact gezocht met de IGJ door middel van een brief aan de Inspecteur-Generaal. Dit is een soortgelijke brief die naar het Erasmus MC is gestuurd.

 • Vraag 2
  Zo ja, bent u daarvan op de hoogte gebracht? Zo ja, betrof dit beide Ministers of één van u beiden?

  De IGJ heeft een eigenstandige informatiebevoegdheid om bewindspersonen te informeren. Dat is in dit geval ook gebeurd richting de toenmalige Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en de Minister voor Langdurige Zorg en Sport (LZS).

 • Vraag 3
  Zo ja, wanneer was dat?

  Op 3 oktober jl., dus na de gebeurtenis op 28 september.

 • Vraag 4
  Klopt het dat u in de richting van RTL Nieuws weigert iets bekend te maken over deze melding?

  Ja, dat klopt. De voormalige Minister van VWS heeft dat inderdaad aangeven.

 • Vraag 5
  Zo ja, waarom weigert u dat en op welke wettelijke gronden?

  Vanwege de bescherming van de privacy van betrokkenen en het lopende onderzoek van het Openbaar Ministerie kan ik informatie over de melding niet delen.

 • Vraag 6
  Waren de meldingen bij de IGJ van voor de dodelijke schietpartij?

  Ja, de meldingen waren van voor de dodelijke schietpartij.

 • Vraag 7
  Is er gehandeld op de meldingen bij de IGJ over Fouad L.? Zo ja, hoe?

  Ja, er is gehandeld. De inspectie heeft het signaal destijds in onderzoek genomen. Hoewel het op het moment van melding ging over een student, zonder artsdiploma, maakte de inspectie zich zorgen omdat het een toekomstige zorgverlener betrof.
  Het doel van het onderzoek was in eerste plaats het maken van een inschatting van het risico voor de patiëntveiligheid. De inspectie sprak naar aanleiding van de melding met de Erasmus MC en heeft de student per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek. Op deze uitnodiging is hij niet ingegaan, waarna de inspectie alsnog herhaaldelijk heeft geprobeerd om in contact te komen. Het inspectieonderzoek werd na de gebeurtenissen op 28 september jl. opgeschort.

 • Vraag 8
  Kan uit de meldingen worden opgemaakt dat Fouad L. een gevaar vormde?

  Ik kan hier vanuit mijn positie niet verder op ingaan. De IGJ is een onafhankelijke organisatie en laat zich niet uit over individuele casuïstiek. Zie ook mijn antwoorden op de vragen 4 & 7.

 • Vraag 9
  Kan uit de meldingen worden opgemaakt dat Fouad L. een gevaar vormde voor de dodelijke slachtoffers?

  Zie antwoord vraag 8.

 • Vraag 10
  Was Fouad L. op de hoogte van de meldingen bij de IGJ over hem?

  Zie antwoord vraag 8.

 • Vraag 11
  Was de zorgverlening van Fouad L. op orde?

  Zie antwoord vraag 8.

 • Vraag 12
  Kunt u deze vragen per omgaande beantwoorden?

  Ik heb de vragen van uw Kamer zo snel mogelijk beantwoord. Door afstemming met meerdere partijen en het lopende onderzoek van het OM duurde de beantwoording langer dan gepland.

 • Vraag 13
  Kan de Kamer ook de aan de IGJ verzonden tijdlijn ontvangen? Zo nee, waarom niet?

  De memo d.d. 3 oktober 2023 die de IGJ naar mij en de Minister voor Langdurige Zorg en Sport heeft gestuurd, bevat vertrouwelijke toezichtsinformatie. Daarom kan ik de inhoud niet met uw Kamer delen. Wel heb ik in de voorliggende beantwoording globaal een tijdlijn geschetst van de gebeurtenissen. Zie daarvoor mijn antwoorden op de vragen 1, 3 en 7.

 • Mededeling - 6 november 2023

  De vragen van het lid Agema (PVV) over het bericht dat het OM over Fouad L. (verdachte van het doodschieten van drie mensen in Rotterdam op 29 september jl.) ook melding deed bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) (2023Z17510) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z17510
Volledige titel: Het bericht dat het OM over Fouad L. (verdachte van het doodschieten van drie mensen in Rotterdam op 29 september jl.) ook melding deed bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20232024-923
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht dat het OM over Fouad L. (verdachte van het doodschieten van drie mensen in Rotterdam op 29 september jl.) ook melding deed bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)