Kamervraag 2020Z25846

Het bericht 'Soarch by brune float: Taseine 15 miljoen stipe is der noch hieltyd net'

Ingediend 29 december 2020
Beantwoord 26 januari 2021 (na 28 dagen)
Indieners Zohair El Yassini (VVD), Aukje de Vries (VVD), Thierry Aartsen (VVD)
Beantwoord door Mona Keijzer (staatssecretaris economische zaken) (CDA), Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen economie ondernemen verkeer water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z25846.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1450.html
1. Omrop Fryslân d.d. 26 december 2020
2. NOS d.d. 26 december 2020
3. Leeuwarder Courant d.d. 28 december 2020
4. Leeuwarder Courant d.d. 31 oktober 2020
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichten «Soarch by brune float: Taseine 15 miljoen stipe is der noch hieltyd net»1, «Bruine vloot wacht op overheidssteun: «Ik ben vrij pessimistisch»2 en «Moeder schrijft brandbrief over chartervaart naar vijf ministeries»?3 Wat vindt u van deze berichten?
 • Vraag 2
  Herinnert u zich de schriftelijke vragen d.d. 2 november 2020 over het bericht «Bruine vloot op waakvlam – verdeling van 15 miljoen euro ingewikkeld en tijdrovend»4? Waarom zijn deze schriftelijke vragen nog steeds niet beantwoord, want dit is toch al ver over de normale beantwoordingstermijn?
 • Vraag 3
  Waarom is het zo ingewikkeld om de schriftelijke vragen te beantwoorden en/of de Tweede Kamer te informeren?
 • Vraag 4
  Bent u het met de stelling eens dat er niet voor niks 15 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor de bruine vloot en het niet zo kan zijn dat er geld is, maar dat de ondernemers toch in de problemen komen dan wel omvallen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Bent u het met de stelling eens dat het belangrijk is dat de ondernemers van de bruine vloot zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen? Zo nee, waarom niet? Wanneer kunnen de ondernemers van de bruine vloot duidelijkheid krijgen?
 • Vraag 6
  Waarom is het zo ingewikkeld om de 15 miljoen euro die beschikbaar is gesteld voor de bruine vloot bij de ondernemers van de bruine vloot te krijgen?
 • Vraag 7
  Wat is de stand van zaken van de invulling c.q. uitwerking van de regeling voor de bruine vloot?
 • Vraag 8
  Wanneer kunnen de ondernemers het geld van de regeling op hun rekening hebben staan?
 • Vraag 9
  Waarom kon er niet, zoals eerder is gevraagd, uiterlijk 1 december 2020 duidelijkheid worden gegeven aan de ondernemers van de bruine vloot?
 • Vraag 10
  Kan de Tweede Kamer een afschrift van het antwoord op de brandbrief van de moeder aan de vijf ministeries krijgen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 11
  Kunt u deze schriftelijke vragen en de vragen van 2 november 2020 in ieder geval uiterlijk dinsdag 5 januari 2021 beantwoorden en de beide sets vragen per vraag beantwoorden? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 22 januari 2021

  Op 29 december jl. zijn er schriftelijke vragen gesteld door de leden Aukje de Vries, Aartsen en El Yassini (allen VVD) aan mij en de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Soarch by brune float: Taseine 15 miljoen stipe is der noch hieltyd net» (kenmerk 2020Z25846). Vanwege noodzakelijke interdepartementale afstemming is de beantwoording enigszins vertraagd. We zullen u de antwoorden zo spoedig mogelijk toe sturen. Ook zullen we op dat moment de schriftelijke vragen die op 2 november jl. door de zelfde leden over het bericht «Bruine vloot op de waakvlam – verdeling van 15 miljoen euro ingewikkeld en tijdrovend» (kenmerk 2020Z20251) zijn gesteld


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z25846
Volledige titel: Het bericht 'Soarch by brune float: Taseine 15 miljoen stipe is der noch hieltyd net'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1450
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries, Aartsen en El Yassini over het bericht 'Soarch by brune float: Taseine 15 miljoen stipe is der noch hieltyd net'