Kamervraag 2018Z10454

Het bericht 'Computer zegt nee. Hoe Saskia twintig jaar vastliep in het systeem'

Ingediend 5 juni 2018
Indieners Jan Jacob van Dijk (CDA), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen bestuur economie ict organisatie en beleid verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z10454.html
 • Vraag 1
  Kent u het artikel waaruit blijkt dat een vrouw wier auto in 1998 gestolen was, jarenlang achtervolgd is door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Belastingdienst met boetes en deurwaarders voor autoverzekeringen en wegenbelasting?1
 • Vraag 2
  Hoe gaat u de mevrouw in kwestie helpen?
 • Vraag 3
  Hoe kon het gebeuren dat pas in 2011, dertien jaar na de diefstal, de Rijksdienst voor Wegverkeer de auto van haar naam in het kentekenregister heeft gehaald?
 • Vraag 4
  Waarom was de Rijksdienst voor Wegverkeer niet bereid de auto met terugwerkende kracht van de naam van betrokkene te halen, terwijl het overduidelijk om een fout ging? Komt dit vaker voor? Deelt u de mening dat het argument dat «de zuiverheid van dat register ernstig zal worden aangetast» niet opweegt tegen het leed dat zo een besluit heeft veroorzaakt?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat alle onterechte aanslagen van de Belastingdienst en Rijksdienst voor Wegverkeer zo snel mogelijk moeten worden terugbetaald? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 6
  Hoe gaat u in de toekomst voorkomen dat Nederlandse burgers jarenlang slachtoffer worden van fouten bij overheidsinstanties vanwege bureaucratie en geautomatiseerde systemen?
 • Vraag 7
  Is op dit moment, conform artikel 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorzien dat alle besluiten van overheidsinstellingen, die burgers in aanmerkelijke mate kunnen treffen, door een persoon worden genomen, die daarop kan worden aangesproken, en niet uitsluitend op basis van geautomatiseerde systemen?
 • Vraag 8
  Hoe gaat u er voor zorgen dat dergelijke fouten bij een ICT-systeem van een overheidsinstelling voortaan sneller gesignaleerd en hersteld kunnen worden, voordat deze zich, al dan niet automatisch, kunnen verspreiden naar systemen van andere overheidsinstellingen, met vergaande gevolgen, terwijl correcties van die fouten heel moeilijk te verwezenlijken zijn?
 • Vraag 9
  Waarom wordt automatische gegevensuitwisseling wel gebruikt voor de primaire processen van de instellingen in deze kwestie, maar zijn correcties niet geautomatiseerd?
 • Vraag 10
  Bij welk centraal punt kunnen burgers terecht met hun klachten als zij het slachtoffer worden van fouten in ICT-systemen en bureaucratie bij en tussen meerdere overheidsinstellingen?
 • Vraag 11
  Bent u bereid, nu overheidsinstanties beter gaan samenwerken op incassogebied en klantvriendelijker willen gaan werken, hen te vragen om beleid op te stellen om herstel van onterecht gebleken incasso’s en andere overheidsfouten gemakkelijker en sneller te laten verlopen?
 • Mededeling - 27 juni 2019

  Hierbij deel ik u mede dat ik de gestelde vragen van de leden Alkaya en Jasper van Dijk (beiden SP) over het bericht «Computer zegt nee. Hoe Saskia twintig jaar vastliep in het systeem» (ingezonden op 5 juni 2018, met kenmerk 2018Z10454), na de zomer van 2019 zal beantwoorden. In mijn uitstelbrief van 3 september jl. heb ik aangegeven het overleg tussen verschillende partijen af te wachten. Ik verwachtte dat dit overleg voor de zomer tot een uitkomst zou leiden. Recent heb ik echter ingestemd met een verzoek van de vertegenwoordiger van Saskia om 6 weken uitstel te krijgen op hun termijn om te mogen reageren. Dientengevolge zult u mijn reactie pas na de zomer ontvangen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z10454
Volledige titel: Het bericht 'Computer zegt nee. Hoe Saskia twintig jaar vastliep in het systeem'