Kamerstuk 32123-XIII-36

Gew motie Ten Hoopen c.s. over een financieringsfonds (t.v.v. 32 123 XIII, nr. 17)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010


60,0 %
40,0 %

PVV

D66

VVD

PvdD

Lid-Verdonk

CDA

PvdA

SGP

GL

SP

CU


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 36
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TEN HOOPEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 17

Voorgesteld 3 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het de vraag is of de verzwakte banken kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar krediet van bedrijven;

van mening, dat de credit crunch de bottleneck op weg naar economisch herstel dreigt te worden;

overwegende, dat het kabinet al geruime tijd onderzoek doet naar een financieringsfonds dat gevuld kan worden met middelen van pensioenfondsen;

verzoekt de regering om voor 1 januari 2010 een financieringsfonds tot stand te brengen, bijvoorbeeld door een garantstelling af te geven, zodat er meer leningen aan bedrijven verstrekt kunnen worden en een credit crunch voorkomen wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ten Hoopen

Smeets

Ortega-Martijn