Kamerstuk 31780-36

Motie Koser Kaya c.s. over de grote doorstroom vanuit het speciaal onderwijs naar de Wajong

Dossier: Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning


100,0 %
0,0 %

SP

SGP

PvdA

CU

PvdD

VVD

D66

CDA

Lid-Verdonk

GL

PVV


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 36
MOTIE VAN HET LID KOER KAYA C.S.

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat 55% van de kinderen in het speciaal onderwijs uiteindelijk een beroep doet op de Wajong;

constaterende, dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te wensen overlaat;

verzoekt de regering te onderzoeken waarom de doorstroom vanuit het speciaal onderwijs naar de Wajong zo hoog is en hoe dit verbeterd kan worden;

verzoekt de regering voorts te bezien wat de mogelijkheden zijn om scholen meer te stimuleren de doorstroom naar arbeid te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Spekman

Van Gent

Van Hijum