Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 april 2024
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd