Wetsvoorstel 36350-XV - 11 mei 2023
Indieners: Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 6 juli 2023
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Ter informatie
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Agenderen - wetgevingsoverleg
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]