Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 mei 2024
Status: Aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)