Stemming

Motie van het lid Faber-van de Klashorst over het verbieden van de Islamitische Stichting Nederland

25,3 %
74,7 %


SP

CDA

SGP

PVV

VVD

JA21

GroenLinks-PvdA

FVD

D66

Volt

NSC

PvdD

BBB

DENK

CU


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID FABER – VAN DER KLASHORST

Voorgesteld 24 april 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • spionage voor Nederland verstrekkende gevolgen kan hebben waaronder het uitoefenen van invloed op onze rechtstaat of de inrichting daarvan;

  • de door de Minister genoemde diaspora spionage daar een van is;

  • de imams van de Islamitische Stichting Nederland hun salaris, instructies en vrijdagpreken ontvangen vanuit het Turkse Ministerie van Religieuze Zaken, Diyanet;

  • de Turkse autoriteit via de Islamitische Stichting Nederland invloed probeert uit te oefenen op onze democratische rechtsstaat en de inrichting daarvan;

verzoekt de Minister de Islamitische Stichting Nederland te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Faber-van de Klashorst


Motie van het lid Faber-van de Klashorst over het verbieden van de Islamitische Stichting Nederland

2024-04-24
Dossier: 36280
Indiener(s): Marjolein Faber (PVV)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36280-12.html