Stemming

Amendement van het lid Ellian over uitbreiding van de strafverzwaringsgrond voor delicten die worden gepleegd ten behoeve van buitenlandse mogendheden

90,7 %
9,3 %


VVD

Volt

D66

SP

CDA

BBB

PVV

PvdD

DENK

GroenLinks-PvdA

FVD

JA21

NSC

CU

SGP


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID ELLIAN

Ontvangen 22 april 2024

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I worden na onderdeel D vier onderdelen ingevoegd, luidende:

Da

Aan de artikelen 177 en 178 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Db

Aan artikel 272 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Dc

Aan artikel 273 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Dd

Aan artikel 328ter wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 6. Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

II

Aan artikel I worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

F

Aan artikel 363 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

G

Aan artikel 364 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

III

In artikel II worden na onderdeel D vier onderdelen ingevoegd, luidende:

Da

Aan de artikelen 183, 183a en 184 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Db

Aan artikel 285 wordt toegevoegd:

Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Dc

Aan artikel 286 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Dd

Aan artikel 341ter wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

IV

Aan artikel II worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

F

Aan de artikelen 378 en 379 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

G

Aan artikel 380 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Toelichting

Het wetsvoorstel introduceert een strafverzwaringsgrond bij computerdelicten. Als een computerdelict wordt gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid, dan wordt de maximale straf die op het gronddelict staat met een derde verhoogd. Dat gaat dan om computervredebreuk (138 ab Sr), DDOS-aanvallen (138b Sr), het overnemen van niet-openbare gegevens (138c Sr) en het opzettelijk vernielen van computergegevens (350a Sr). Als een of meerdere van deze delicten wordt gepleegd, wordt de maximumstraf op het betreffende gronddelict met 1/3e verhoogd. Deze strafverzwaringsgrond is door de regering voorgesteld om te voorzien in de situatie waarin geen sprake is van opzet als bedoeld in het voorgestelde 98d en 140d WvSr BES. In dergelijke gevallen kan worden teruggevallen op deze strafverzwaringssgrond indien het computerdelict gepleegd is ten behoeve van een buitenlandse mogendheid, aldus de regering. Deze redenering is wat indiener betreft ook van toepassing op enkele andere delicten dan computerdelicten. De afgelopen jaren is namelijk gebleken dat naast computerdelicten, ook een aantal andere delicten kunnen worden gepleegd ten behoeve van buitenlandse mogendheden om vitale belangen van de Nederlandse Staat en belangen van Nederlandse bondgenoten en in Nederland gevestigde internationale organisaties te ontwrichten en te ondermijnen. Het amendement regelt daarom een uitbreiding van de strafverzwaringsgrond voor delicten die in de praktijk ook worden gepleegd ten behoeve van buitenlandse mogendheden en ernstige schade kunnen toebrengen aan vitale Nederlandse belangen. Het gaat dan om vormen van corruptie, zoals actieve en passieve omkoping, schending van ambts-, beroeps- en bedrijfsgeheimen.

Ellian


Amendement van het lid Ellian over uitbreiding van de strafverzwaringsgrond voor delicten die worden gepleegd ten behoeve van buitenlandse mogendheden

2024-04-22
Dossier: 36280
Indiener(s): Ulysse Ellian (VVD)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36280-8.html