Stemming

Amendement van het lid Helder over verhoging van het strafmaximum voor spionageactiviteiten naar 12 jaar

48,0 %
52,0 %


VVD

PVV

D66

NSC

CDA

SGP

BBB

CU

SP

JA21

FVD

PvdD

Volt

GroenLinks-PvdA

DENK


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID HELDER

Ontvangen 23 april 2024

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 98d, eerste lid, «acht jaar» vervangen door «twaalf jaren».

II

In artikel II, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 104d, eerste lid, «acht jaar» vervangen door «twaalf jaar».

Toelichting

Indiener is van mening dat het strafmaximum voor spionageactiviteiten te laag is gezien de ernst van het feit. Daar komt bij dat de strafmaat bij de overige delicten in de betreffende titel (misdrijven tegen de staat) veel hoger zijn en het voorgestelde strafmaximum daar totaal niet mee in verhouding staat. Om die reden wil de indiener het strafmaximum ophogen van de voorgenomen 8 jaren naar 12 jaren voor de met dit wetsvoorstel voorgestelde strafbaarstellingen van spionageactiviteiten.

Helder


Amendement van het lid Helder over verhoging van het strafmaximum voor spionageactiviteiten naar 12 jaar

2024-04-23
Dossier: 36280
Indiener(s): Lilian Helder (PVV)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36280-10.html