Stemming

Motie van de leden Paternotte en Brekelmans over opties voor een Nederlandse Foreign Agents Registration Act uitwerken

71,3 %
28,7 %


D66

SGP

SP

GroenLinks-PvdA

PvdD

DENK

CU

PVV

FVD

VVD

BBB

JA21

Volt

CDA

NSC


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN BREKELMANS

Voorgesteld 24 april 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren digitale en fysieke politieke spionage een omvangrijk probleem is;

constaterende dat er onvoldoende zicht is op welke belangenbehartigers van buitenlandse mogendheden in Nederland actief zijn en welke activiteiten zij hier verrichten;

overwegende dat landen als Australië en de Verenigde Staten om die reden een vorm van een Foreign Agents Registration Act kennen, waarbij deze in het geval van de VS belangenbehartigers van buitenlandse mogendheden verplicht zich te registreren en periodiek openbaar te maken wat hun relatie is met de buitenlandse mogendheid, welke activiteiten zij verrichten en welke financiële compensatie zij daarvoor krijgen, waarbij het niet nakomen van die plicht kan leiden tot vijf jaar celstraf;

verzoekt de regering de opties voor een Nederlandse Foreign Agents Registration Act (FARA) uit te werken en aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Brekelmans


Motie van de leden Paternotte en Brekelmans over opties voor een Nederlandse Foreign Agents Registration Act uitwerken

2024-04-24
Dossier: 36280
Indiener(s): Ruben Brekelmans (VVD), Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36280-13.html