Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd welke leden wetgevingsrapporteur willen zijn bij de behandeling van het wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd