Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 februari 2023
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng