Stemming

Gewijzigde motie van het lid Sneller c.s. over het afschermen van en het beperken van de toegang tot gegevens in het Kadaster (t.v.v. 36171-11)

100,0 %
0,0 %


PVV

Ephraim

Omtzigt

Fractie Den Haan

VVD

SP

DENK

FVD

GL

PvdD

D66

Groep Van Haga

PvdA

CU

BBB

SGP

JA21

BIJ1

CDA

Volt


Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SNELLER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 11

Voorgesteld 12 september 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat privéadressen van iedere eigenaar van een koopwoning vindbaar zijn in het Kadaster;

overwegende dat deze privéadressen worden gebruikt voor ongewenste en intimiderende doeleinden, waaronder doxing, en dat in het bijzonder personen met een publieke taak hiervan vaak het slachtoffer worden, zoals journalisten, hulpverleners, politici en advocaten;

overwegende dat de openbaarheid van privéadressen in het Kadaster de strafbaarstelling van doxing ondermijnt;

verzoekt de regering op de kortst mogelijke termijn mogelijk te maken dat personen die te maken hebben met bedreigingen en intimiderende situaties, op verzoek hun adres kunnen laten afschermen in het Kadaster;

verzoekt de regering tevens om de toegang tot privé en huisadressen in het Kadaster verder te beperken tot alleen die professionele gebruikers van wie redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij uit hoofde van hun taakuitvoering en met het oog op het goed functioneren van de vastgoedmarkt deze toegang nodig hebben, zoals makelaars, notarissen en banken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Sneller

Sjoerdsma

Michon-Derkzen

Van der Staaij

Temmink


Gewijzigde motie van het lid Sneller c.s. over het afschermen van en het beperken van de toegang tot gegevens in het Kadaster (t.v.v. 36171-11)

2023-09-12
Dossier: 36171
Indiener(s): Ingrid Michon (VVD), Nicole Temmink , Sjoerd Sjoerdsma (D66), Joost Sneller (D66), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36171-15.html