Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 november 2021
Status: Aangenomen
Betrokken - bij wetgevingsoverleg (achteraf agenderen)
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Stemmen - aangenomen
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport