Stemming

Motie van het lid Den Haan over een plan voor goede naleving van het 3G-beleid en de vijf basisregels

12,0 %
88,0 %


PVV

BIJ1

CDA

CU

Groep Van Haga

SP

DENK

Volt

PvdA

PvdD

Fractie Den Haan

BBB

FVD

D66

SGP

JA21

Omtzigt

VVD

GL


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat lang niet iedereen in Nederland op dit moment de geldende coronamaatregelen naleeft;

overwegende dat de naleving van de coronaregels valt of staat met heldere en begrijpelijke communicatie en consequente naleving van de basismaatregelen en handhaving van het huidige coronatoegangsbewijs en de 1,5 meter;

overwegende dat de uitbreiding van de coronatoegangsbewijzen in niet-essentiële dienstverlening en detailhandel, en daarmee deze wet, dus alleen zinvol is als 3G is geëvalueerd en op basis daarvan blijkt dat het nodig is om het gebruik van de coronatoegangsbewijzen te verbreden;

verzoekt de regering, voordat er gestemd wordt over dit wetsvoorstel, te komen met een plan waarin is uitgewerkt hoe kan worden gezorgd voor een goede naleving van het huidige 3G-beleid en de basisregels, waarbij er in het bijzonder aandacht is voor heldere communicatie en handhaving van deze regels,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan


Motie van het lid Den Haan over een plan voor goede naleving van het 3G-beleid en de vijf basisregels

2021-11-17
Dossier: 35961
Indiener(s): Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35961-11.html