Stemming

Gewijzigde motie van de leden Den Haan en Omtzigt over een voorstel voor terugkeer naar een meer normale besluitvorming (t.v.v. 35961-12)

100,0 %
0,0 %


CU

CDA

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

D66

Volt

PVV

SP

Omtzigt

SGP

DENK

PvdA

PvdD

JA21

BBB

GL

FVD

VVD

BIJ1


Nr. 16 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DEN HAAN EN OMTZIGT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het aan het begin van de coronacrisis logisch was om de crisisinfrastructuur te gebruiken, maar dat nu – gezien het feit dat de crisis al bijna twee jaar duurt en we in een endemische fase komen – dit minder voor de hand ligt;

verzoekt de regering bij de decemberbrief een voorstel te doen voor terugkeer naar een meer normale besluitvorming (minder/geen Catshuis-overleg, minder gebruik van de crisisstructuur en meer middellangetermijnplanning) en bij de besluitvorming ook experts te betrekken die daarbij passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan

Omtzigt


Gewijzigde motie van de leden Den Haan en Omtzigt over een voorstel voor terugkeer naar een meer normale besluitvorming (t.v.v. 35961-12)

2021-11-18
Dossier: 35961
Indiener(s): Liane den Haan (Fractie Den Haan), Pieter Omtzigt
Onderwerpen: gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35961-16.html