Kamerstuk 35961-16

Gewijzigde motie van de leden Den Haan en Omtzigt over een voorstel voor terugkeer naar een meer normale besluitvorming (t.v.v. 35961-12)

Dossier: Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiƫle detailhandel en niet-essentiƫle dienstverlening op publieke plaatsen


100,0 %
0,0 %

D66

PvdD

BIJ1

Groep Van Haga

PVV

CU

Fractie Den Haan

SP

Omtzigt

SGP

BBB

DENK

PvdA

GL

VVD

CDA

Volt

JA21

FVD


Nr. 16 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DEN HAAN EN OMTZIGT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het aan het begin van de coronacrisis logisch was om de crisisinfrastructuur te gebruiken, maar dat nu – gezien het feit dat de crisis al bijna twee jaar duurt en we in een endemische fase komen – dit minder voor de hand ligt;

verzoekt de regering bij de decemberbrief een voorstel te doen voor terugkeer naar een meer normale besluitvorming (minder/geen Catshuis-overleg, minder gebruik van de crisisstructuur en meer middellangetermijnplanning) en bij de besluitvorming ook experts te betrekken die daarbij passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan

Omtzigt