Kamerstuk 35961-14

Motie van het lid Van den Berg c.s. over een afwegingskader dat uitgaat van de epidemiologische situatie op landelijk dan wel lokaal niveau

Dossier: Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiƫle detailhandel en niet-essentiƫle dienstverlening op publieke plaatsen


69,3 %
30,7 %

Fractie Den Haan

PVV

PvdD

Volt

Groep Van Haga

CDA

D66

DENK

PvdA

CU

GL

FVD

Omtzigt

SGP

SP

JA21

BIJ1

VVD

BBB


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering bij de eventuele toepassing van het coronatoegangsbewijs in de niet-essentiële detailhandel een afwegingskader op te stellen en te hanteren, die allereerst uitgaat van de epidemiologische situatie op landelijk dan wel lokaal niveau, wat blijkt uit het OMT-advies en uit de toepassing van 1,5 meter en persoonlijke beschermingsmiddelen;

verzoekt de regering daarnaast een afweging te maken waarbij ten minste de volgende onderwerpen gewogen worden: de lokale epidemiologische situatie, de omvang van de betreffende winkel, bijvoorbeeld een eenmanszaak, en ook het type winkel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Paternotte

Aukje de Vries

Bikker