Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Behandeld
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Ter informatie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd