Stemming

Motie van het lid Inge van Dijk over in de monitoring van de effecten een onderscheid maken in omvang van bedrijven

99,3 %
0,0 %


Omtzigt

FVD

Groep Van Haga

SGP

Volt

PvdA

PvdD

CDA

SP

DENK

BBB

PVV

CU

D66

Fractie Den Haan

GL

VVD

JA21

BIJ1


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK

Voorgesteld 21 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de maatregel uit het wetsvoorstel binnen vijf jaar na inwerkingtreding zal worden geëvalueerd en dat vooruitlopend op deze evaluatie wordt gemonitord wat de effecten van de maatregel zijn op de inzet van aandelenoptierechten;

overwegende dat deze maatregel gericht is op het ondersteunen van met name start-ups en scale-ups;

verzoekt de regering in de monitoring van de effecten van de maatregel op de inzet van aandelenoptierechten een onderscheid te maken in omvang van bedrijven, bijvoorbeeld 1 tot 10 werknemers, tussen 10 en 50 werknemers, tussen 50 en 100 werknemers en meer dan 100 werknemers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Inge van Dijk


Motie van het lid Inge van Dijk over in de monitoring van de effecten een onderscheid maken in omvang van bedrijven

2022-06-21
Dossier: 35929
Indiener(s): Inge van Dijk (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35929-14.html