Stemming

Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten)

75,3 %
24,0 %


SGP

JA21

D66

VVD

SP

Fractie Den Haan

BBB

Volt

PVV

FVD

GL

PvdD

Omtzigt

BIJ1

DENK

CU

CDA

PvdA

Groep Van Haga